MEDIA * KRITIEK

Glenn Greenwald moet hangen

Nadat Glenn Greenwald samen met Laura Poitras informatie over de geheime spionageprogramma’s van de NSA naar buiten bracht, kwam hij zwaar onder vuur te liggen van verdedigers van het Amerikaanse veiligheidsapparaat. De republikein Peter King riep bijvoorbeeld op om hem te arresteren in een weinig verdekt verwijt van landverraad: het publiceren van powerpoint slides van de NSA zou gelijk staan aan het naar buiten brengen van de plannen voor D-day aan de vooravond van de aanval. Een geloofwaardiger en daarom belangrijker verwijt tegen Greenwald is dat hij “niet weet waar hij het over heeft” en niet in de positie is om veiligheidsdiensten de maat te nemen. Dit verwijt werd hem gemaakt door Mike Rodgers, de voorzitter van een commissie van het huis van afgevaardigden die moet toezien op Amerikaanse spionageactiviteiten.

320px-Greenwald_and_MirandaAmerikaanse nieuwsmedia gingen gewillig mee in deze lastercampagne door herhaaldelijk te suggereren dat Greenwald geen journalist is, maar een activist. Op MSNBC werd Greenwald zelfs de vraag gesteld of hij niet veroordeeld zou moeten worden omdat hij Snowden had ‘geholpen en bijgestaan’ (aiding and abetting) – een term die normaal in de context van terrorisme wordt gebruikt.

Ook de Volkskrant deed op 7 februari een duit in het zakje. Nu minister Plasterk in de problemen is gekomen door zijn onjuiste uitspraak dat 1,8 miljoen telefoontjes zouden zijn afgetapt door Amerikaanse veiligheidsdiensten – het waren Nederlandse – wordt deze vermeende fout teruggevoerd op Greenwald.

“De misinterpretatie in de Plasterkzaak werd gevoed door één bron: Glenn Greenwald, het doorgeefluik van klokkenluider Edward Snowden. In november werd al gewezen op de mogelijkheid dat hij zich vergiste, maar dergelijke relativeringen pasten niet in het rumoer van die dagen. Kennelijk heeft Plasterk zich er ook het hoofd door op hol laten brengen.”

Dit verwijt miskent de werkwijze van Greenwald. Snowden heeft inderdaad de documenten exclusief aan hem en Laura Poitras toevertrouwd. Maar het is misleidend om te suggereren dat Greenwald in zijn eentje deze documenten analyseert. Integendeel, hij zoekt voor onderwerpen waarover hij schrijft contact met relevante redacties van gerenommeerde nieuwsmedia zoals The Guardian, O Globo, NBC en NRC handelsblad. Het bericht over de 1,8 miljoen telefoontjes die onderschept waren is afkomstig van het Duitse weekblad Der Spiegel, dat met Greenwald samenwerkte voor een verhaal over het programma boundless informant.

De Volkskrant suggereert dus ten onrechte dat Greenwald de enige bron zou zijn van het verhaal over de 1,8 miljoen onderschepte telefoondata. Daarmee werkt de krant bedoeld of onbedoeld mee aan de campagne om openheid van spionageprogramma’s door klokkenluiders en journalisten in diskrediet te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *