MEDIA * KRITIEK

De verguizing van Tanja

Door Maarten Plutschouw

De Telegraaf is groot geworden in een tijd waarin het van leer trok tegen de invloed van het communisme op het internationale toneel en buitenparlementaire acties in Nederland. Nu communistische regimes bijna allemaal van de landkaart zijn verdwenen en links activisme in Nederland zeer bescheiden proporties heeft aangenomen is de krant zijn natuurlijke opponent kwijtgeraakt. De ontdekking dat Tanja Nijmeijer meevecht aan de zijde van de socialistische guerillabeweging FARC in de Colombiaanse burgeroorlog was dan ook reden om de messen te slijpen.

In aanloop naar de vredesbesprekingen tussen de Colombiaanse overheid en de FARC besteedde de Telegraaf weer aandacht aan Tanja Nijmeijer. Zij is namelijk een van de onderhandelaars bij de besprekingen. in de berichtgeving werd echter voornamelijk benadrukt dat Tanja Nijmeijer een terroriste is, Nederland te schande maakt, door Nederlanders wordt verguisd en tegelijkertijd te veel geromantiseerd.

Wat U zegt over Tanja

In de rubriek ‘Wat u zegt’, schrijft Coosje Hiskemuller in De Telegraaf van woensdag 17 oktober een groot artikel over wat er allemaal niet deugt aan Nijmeijer. In dit artikel wordt vrij geciteerd uit reacties van de ongeveer 7000 reageerders op de stelling. Het is evenwel niet duidelijk of Hiskemuller de mening van haar lezers weergeeft of haar eigen visie presenteert.

De hoofdstelling: ‘Tanja Nijmeijer maakt Nederland te schande’ is door iets meer dan de helft van de reageerders bevestigend beantwoord. Ook vindt iets meer dan de helft van de reageerders dat haar Nederlanderschap moet worden afgenomen en een zelfde
percentage schaamt zich voor haar. Interessant is dat alle stellingen worden onderschreven door niet meer dan 50-55% van de respondenten, zodat je zou denken dat de conclusie zou moeten zijn dat de ondervraagden verdeeld zijn. Toch concludeert Coosje Hiskemuller: (…) u bent niet trots op Tanja Nijmeijer, zij maakt Nederland te schande en u schaamt zich voor haar.’ ‘Haar Nederlanderschap moet haar ontnomen worden, Nijmeijer berokkent Nederland schade.’

Ook interessant is dat de stelling dat Tanja Nijmeijer in Nederland wordt verguisd wordt geplaatst tegenover het idee dat er een romantisch beeld van haar is ontstaan door haar ‘leuke koppie’. Er wordt nergens onderbouwd wie met dit beeld rondloopt. Verder is er het probleem met de omschrijving van de FARC. Waar artikelen op de buitenlandpagina neutraal spreken van de guerillagroepering FARC, wordt deze in dit artikel een terreurbeweging genoemd en Tanja Nijmeijer uitgemaakt voor bendelid – niet als citaat, maar door de auteur zelf. Het is in al deze gevallen onduidelijk in hoeverre de lezers spreke in in hoeverre de overtuigingen van Coosje Hiskemuller zelf doorklinken. Het feit dat Hiskemuller de redacteur is van haar eigen artikel komt haar geloofwaardigheid als belangeloze vertolker van het woord van de Telegraaflezers niet ten goede.

Revolutionaire verzetsgroep heeft weinig krediet bij De Telegraaf

In de commentaarsectie van de Telegraaf van dinsdag 16 oktober, spreekt de redactie zich uit over de FARC en Tanja Nijmeijer. Volgens het artikel wordt Tanja Nijmeijer ‘vaak afgeschilderd als verzetsstrijder of rebel’,  ‘maar’, zo stelt de redactie, ‘niets is minder waar.’

De reden die wordt genoemd is dat de FARC zich schuldig maakt aan ontvoeringen, afpersingen en bloedige aanslagen. Maar dat is nu eenmaal wat verzetsstrijders doen. Eerder dit jaar, op 1 Mei, noemt de Telegraaf in een artikel over de herdenking van haar executie Hannie Schaft een verzetsheldin. Zij gebruikte dezelfde methodes [1].

Ook wordt er beweerd dat de FARC verantwoordelijk is voor de helft van de cocaïne die in de wereld wordt gesmokkeld. Hier vallen twee dingen over te zeggen. Ten eerste is de FARC actief in gebieden waar coca wordt verbouwd en waar smokkelroutes langslopen. Hier halen zij hun inkomsten uit, omdat dat dat nu eenmaal een aanwezige inkomstenbron is, zoals dat bijvoorbeeld ook voor de Noordelijke Alliantie in Afghanistan gold. Ten tweede moet de vraag worden gesteld met welke inkomstenbron de schrijvers van het artikel wel kunnen leven. Wensen zij soms dat de FARC wordt gefinancierd door Chavez, of door losgeld van kidnappings? Op een jaarlijkse schenking van de Postcodeloterij hoeven ze in ieder geval niet te rekenen.

Samenvattend wordt in het artikel gesteld: ‘(…) er is dus niets romantisch aan deze groepering van ordinaire criminelen en terroristen. Er wordt te vaak vergoelijkend gesproken over de rol van Tanja Nijmeijer.’ Het neerzetten van de FARC als ordinaire criminelen en een moordenaarsbende is erg kort door de bocht. In dat geval zou de redactie moeten uitleggen waarom de Colombiaanse overheid vredesonderhandelingen met ‘ordinaire criminelen’ nastreeft. De krant neemt daarnaast stelling tegen diegenen die Tanja Nijmeijer en haar acties vergoelijken en de FARC romantiseren. Wie dat doen en op welke wijze blijft evenwel een raadsel.

[1] Het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD) beschrijft Hannie Schaft als volgt: ‘‘Hannie Schaft is het symbool geworden van het vrouwenverzet tegen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Samen met de zusjes Freddy en Truus Overstegen hielp zij joodse kinderen onderduiken en pleegde ze aanslagen op Duitsers en collaborateurs.#

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *