MEDIA * KRITIEK

Het ‘hele verhaal’ over drones

‘Amerikanen moeten het hele verhaal over drones horen’ kopte de Volkskrant op 12 december (p. 16). Het gaat hier om een citaat van Andrea Prasow van Human Rights Watch (HRW), die meent dat Amerikanen beter voorgelicht moeten worden over de bugerslachtoffers die vallen als gevolg van drone-aanvallen. In plaats van zelfgenoegzaam het gebrek aan kennis bij Amerikaanse burgers aan te kaarten, had de Volkskrant er echter beter aan gedaan zelf het ‘hele verhaal’ boven tafel te krijgen.

Het interview met Prasow en Letta Tayler, ook van HRW, wordt ingeleid met een uitermate gekleurde versie van Obama’s droneprogramma.

“Met zijn antiterrorisme-expert en de tweede man van de Chefs van Staven moet hij beslissen over de dood, per onbemande Reaper-drone, van een terrorist duizenden kilometer verderop.”

Obama moet echter helemaal niets. Het droneprogramma is hem niet opgedrongen door het congres, zijn partij of wie dan ook. Sterker nog, de drone vloot was ondergebracht bij de CIA (nu bij defensie) en is sterk uitgebreid door Obama zelf, zonder dat het congres daarvan het naadje van de kous wist.

reaperEr wordt ook geschreven dat Obama “zich constant onprettig [voelt]” bij het opstellen van lijstjes met mensen die gedood moeten worden. Maar alweer, als Obama er echt een groot probleem mee heeft om dodenlijstjes maken die leiden tot wereldwijde executies, dan is het helemaal aan hemzelf om deze gang van zaken te stoppen.

Het meest onkritisch is de krant over de beperking van het aantal drone-aanvallen die Obama in mei van dit jaar aankondigde. Of dit daadwerkelijk gebeurd is blijft gissen, omdat Obama geen openheid geeft over zijn executies per drone. De Volkskrant is echter ook bij de afwezigheid van bewijs lovend over de vermeende nieuwe wending.

“Pas als terroristen een dringend gevaar vormen voor Amerikanen worden drones voortaan ingezet. Ook moet in grote mate duidelijk zijn dat er geen burgerslachtoffers zullen vallen.”

Als het voorkomen van burgerslachtoffers daadwerkelijk het nieuwe beleid is, dan is moeilijk te verklaren waarom sinds mei van dit jaar het aantal done-aanvallen inderdaad is afgenomen, maar het aantal burgerslachtoffers juist is toegenomen. Dat is namelijk de conclusie van een zeer recent rapport van The Bureau of Investigative Journalism naar drone-aanvallen in Jemen en Pakistan, die al enige jaren het voortouw nemen bij het onderzoek naar droneslachtoffers.

Het is meer dan een tikje ironisch dat een artikel dat in de kop insisteert dat het ‘hele verhaal’ over drones verteld moet worden zelf uitgebreid uitwijdt over de vermeende morele worsteling en koerswijziging van Obama, maar geen aandacht heeft voor het beste bewijs over diens feitelijke koers dat voorhanden is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *