MEDIA * KRITIEK

Goed idee, slecht verhaal

De Volkskrant riep op 20 november in de rubriek Commentaar op tot uitgebreid onderzoek naar de dekolonisatie en dan specifiek die in Indonesië. Dit ongetwijfeld goedbedoelde appel werd echter vergezeld van etnocentrische argumenten en een gebrek aan kennis van historisch onderzoek.

Volgens de redactie zou Nederland onderzoek moeten doen naar dekolonisatie om de volgende reden: “voor talrijke Nederlanders is de dekolonisatie een persoonlijk trauma”. Hoewel dit feitelijk juist is, ontbreekt het persoonlijk leed van de Indonesiërs, die naar schatting tien tot twintig maal zoveel slachtoffers te verduren hadden.

Ned in IndonesieVerder wordt in het artikel gesteld dat mogelijke conclusies uit het onderzoek zouden moeten leiden tot excuses voor de gemaakte fouten. De bezetting van andermans gebied en de gewelddadige onderdrukking van de vrijheid van de bevolking zouden afdoende moeten zijn voor excuses. Daar is sprake van fout beleid. De auteur, Sander van Walsum, bedoelt met fouten waarschijnlijk excessen. Die kan men dan over en weer wegstrepen, terwijl de echte misdaden, de kolonisatie, bezetting en gewelddadige onderdrukking buiten beschouwing worden gelaten.

Tenslotte wordt gesteld dat een dergelijk onderzoek van de bodem moet worden opgebouwd. Dit klopt niet. In het artikel wordt zelfs eerder de excessennota genoemd, maar die is onderaan de kolom kennelijk vergeten. Ook Lou de Jong’s ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Oorlog; delen 11A en 11B gaan uitgebreid over de dekolonisatie. En dat zijn alleen nog maar de onderzoeken direct in opdracht van de overheid. Vanaf de jaren zestig zijn er vele onderzoeken geweest, zoals gedocumenteerd in ‘De last van de oorlog’ van Stef Scagliola.

De oproep om verder onderzoek te doen naar de dekolonisatie is zeker nobel. Maar de argumentatie en onderbouwing schieten inhoudelijk tekort en getuigen van een te Nederlandse blik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *