MEDIA * KRITIEK

Ongewenste sfeertjes

Door Maarten Plutschouw

Update toegevoegd.

Na de moord op Theo van Gogh in november 2004 werden bedreigingen vanuit radicaal islamitische hoek begrijpelijkerwijs serieus genomen. Islamcritici als Ayaan Hirsi Ali, Ehsan Jami en Geert Wilders kregen permanente bewaking of doken onder. In de afgelopen negen jaar zijn er echter geen islamgerelateerde moorden meer gepleegd op prominenten. De Telegraaf doet desalniettemin haar best de angst weer aan te wakkeren met een groot artikel getiteld ‘Professor bedreigd door polderjihadist’ (2 oktober).

Hierin vertelt professor Afshin Ellian dat hij via Twitter en Facebook is bedreigd door een student aan dezelfde universiteit. Deze student, Maiwad, wordt door de Telegraaf ‘een van de fanatiekste moslimextremisten in Nederland’ genoemd, die ‘in contact staat met moslimstrijders in jihadgebieden als Syrië en Afghanistan’. Om dit te onderstrepen heeft de Telegraaf een foto van internet geplukt waarop Maiwad poseert met een raketwerper, gemaakt tijden een trip naar Afghanistan. Hoe heeft deze ‘polderjihadist’ Ellian volgens de Telegraaf nu precies bedreigd?

‘Maiwad al-Afghani noemt de hoogleraar in een adem met de eveneens bedreigde Ayaan Hirsi Ali en Ehsan Jami. Op Facebook en op Twitter, waar hij honderden volgers heeft schrijft hij over hen: “ Wat is er met de afvallige moslim Ehsan Jami gebeurd? De overige twee prominente en bekende afvalligen en ex-moslims, zoals Afshin Ellian en Ayaan Hirsi Ali zijn gewoon nog actief in het bestrijden van de Islam en moslims volgens mij, moge Allah ze bestraffen en laten lijden.”

Ellian zegt desgevraagd te schrikken van de bedreigingen: “ Voor radicale moslims is dit een heldere oproep tot het plegen van geweld. Ik heb er een slecht gevoel over; hetzelfde sfeertje wordt gecreëerd als voorafgaande aan de moord op Van Gogh.”

Hoogleraar Ellian: “Ik merk dat radicalisering in Nederland razendsnel toeneemt. Moslimradicalen zijn geobsedeerd door islamcritici, die ze monddood willen maken. Maiwad is belangrijk binnen die groeiende groep. Hij is bedreigend voor alle opiniemakers. Strafrechtelijk is het aanpakken van moslimradicalen moeilijk, maar waarom komt er geen meldingsplicht voor radicale figuren en worden hun paspoorten niet ingenomen?”

Kortgezegd wenst Maiwad dat afvallige Islambestrijders, waaronder Afshin Ellian door Allah worden bestraft. Dat is niet aardig, zelfs onfatsoenlijk, maar als dat geldt als bedreiging dan zou ook een groot deel van de reacties op de site van Geen Stijl, dat overigens eigendom is van de Telegraaf, als zodanig moeten worden bestempeld.

Wat betreft de vermeende razendsnelle toename van radicalisering in Nederland noemt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het Minsterie van Jusitie en Veiligheid in haar meest recente Dreigingsbeeld Terrorismebestrijding Nederland (DTN) van juli 2013 het dreigingsniveau ‘substantieel’. Ook wordt gesteld dat er sprake is van radicalisering. Deze ontwikkelingen hangen echter volgens de NCTV samen met de oorlog in Syrië. Er is sprake van gevaar voor Nederlandse doelwitten in bepaalde islamitische landen en van mogelijke aanslagen wanneer jihadisten uit Syrië terugkeren. Er wordt echter niet gerept over binnenlandse dreiging door polderjihadisten, noch over een razendsnelle toename.(1)

Hoewel de NCTV stelt dat de werkelijke terreurdreiging in het buitenland ligt en samenhangt met de situatie in Syrië, biedt de Telegraaf alle ruimte aan het nare gevoel van Afshin Ellian over een onvriendelijk Twitterbericht.

(1) http://www.nctv.nl/pp/dtn/

 

Update van 5 november 2013.

In het kader van het bovenstaande stuk is het artikel ‘Per dag 200 serieuze bedreigingen via Twitter’ uit de Volkskrant van 31 oktober veelzeggend:

Per dag worden in Nederland zo’n 35 duizend bedreigingen via Twitter geuit. Rond de 200 daarvan zijn zo ernstig dat de politie ze natrekt.“Dat er dagelijks duizenden bedreigingen via sociale media worden geuit betekent niet dat de maatschappij gevaarlijker is dan voorheen”, zegt social media expert Thomas Boeschoten, “Het is nu simpelweg mogelijk een echo van de onderbuikgevoelens te maken.”

Met deze context in het achterhoofd is de vraag eens te meer waarom de Telegraaf (en ook andere kranten zoals het Algemeen Dagblad) zoveel aandacht geven aan een Twitterbericht, dat slechts met veel moeite als een bedreiging kan worden opgevat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *