MEDIA * KRITIEK

‘Afschuwelijke aanslag’ met waxinelichtje

gouden koets met juliana of zoDoor Maarten Plutschouw

De normale gang van zaken rond misdaad en straf is dat een persoon pas in hechtenis wordt genomen als deze een overtreding heeft begaan. Iemand preventief vasthouden was tot dusver voorbehouden aan antiterreurbeleid. Als het aan Minister Opstelten ligt wordt het ook toegepast bij bedreigingen. Als het aan de Telegraafredactie ligt schijnbaar ook.

In het paginagrote artikel ‘Goedkopere en eenvoudigere aanpak bij bedreigingen, idiotenfilter legt gevaren bloot’ van 6 september j.l., wordt preventieve hechtenis kritiekloos aangeprezen. Volgens het artikel is het voornamelijk bedoeld voor het onder controle houden van een: solistische dreiger,  bedreiger, dader, verwarde persoon, verwarde ziel, idioot, verwarde idioot, malloot, gewelddadige eenling, notoire gek, zoals deze in het artikel worden aangeduid.

De afgelopen jaren is het als pilot project al uitgeprobeerd in Nederland. Hiervan is op 11 september j.j. een evaluatierapport verschenen, dat opmerkelijk genoeg niet direct wordt genoemd.

In de aanloop naar Koninginnedag 2010 is van tientallen verwarde Nederlanders die ooit dreigementen hadden geuit tegen het koningshuis een dossier gemaakt. Zij moesten zich op die dag melden op het politiebureau. Dit project is uitgeprobeerd door het Korp Landelijke Politie Diensten, meestal belast met anti-terreur. Om de personen te kunnen lokaliseren en categoriseren is er uitwisseling van informatie tussen politie, justitie en medewerkers van de geestelijke gezondheidszorg. Volgens Minister Opstelten “natuurlijk binnen de kaders van de privacywetgeving en het medische beroepsgeheim”.

Hierover staan in het eerder genoemde evaluatierapport echter het volgende:

“Het belangrijkste juridische vraagstuk waarmee de betrokkenen vermoedelijk zullen worden geconfronteerd betreft het medische beroepsgeheim. Het is aannemelijk dat met het oog op de privacy van de patiënt en het uitgangspunt dat een ieder er op mag vertrouwen dat een medicus zwijgt over hetgeen hem bekend is geworden een aantal zorgverleners terughoudend, mogelijk zelfs huiverig, tegenover het delen van informatie met derden (in het bijzonder opsporingsinstanties) staat.”(1)

Wie waarborgt de privacy en het medische beroepsgeheim? Kan het tegen actievoerders worden gebruikt als deze worden neergezet als solistische dreigers of idioten? Gaat kostenbesparing voor democratische grondrechten? Gezien de omvang van het artikel zou er ook ruimte moeten zijn voor deze of andere vragen. Maar in plaats daarvan wordt de noodzaak verder onderbouwd met een grote bijlage over solistsche dreigers, zodat we weten waar we het over hebben.

Dit wordt als volgt ingeleid:’Ons land werd de afgelopen jaren opgeschrikt door afschuwelijke aanslagen. Enkele malen met vreselijke gevolgen waarbij onschuldige burgers de dood vonden. Allemaal het werk van solistische daders.’ Dat klinkt als terroristische acties. Maar over welke ‘afschuwelijke aanslagen’ hebben we het? Van de vier voorbeelden, voldoen er minstens twee niet aan de aanduiding ‘aanslagen’, laat staan ‘afschuwelijk’:

  • waxinelichtgooier “schampte het voertuig en de vorstin bleef ongedeerd”;
  • damschreeuwer “zorgde voor paniek, het publiek vluchtte alle kanten op omdat ze dachten aan een aanslag”.

Met deze verwaterde betekenis van de term aanslag geeft de Telegraaf een dubieuze onderbouwing voor de verdere inperking van privacy en het medisch beroepsgeheim.

 

(1) Bron: Pilot Dreigingsmanagement; een ex-ante evaluatie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/06/samenvatting-pilot-dreigingsmanagement-een-ex-ante-evaluatie.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *