MEDIA * KRITIEK

Geen ja, geen nee en geen burgerslachtoffers

Door Edi Terlaak

Journalistiek kan niet alleen vertekend zijn door wat er gezegd wordt, maar ook door wat er niet gezegd wordt. Op 6 oktober besteedde NOS radio aandacht aan de mars van Imran Khan tegen Amerikaanse drone-aanvallen. In plaats van een journalistiek item had de uitzending echter meer weg van een spelshow waarin kandidaten het woord ‘burgerslachtoffers’ niet mogen noemen. Interviewer en correspondent wisten zodoende bijna vier minuten over de mars te vullen zonder de reden voor deze onderneming te vermelden.

Met de eerste vraag maakte de interviewer meteen duidelijk dat het gesprek geen diepgaande analyse zou brengen.

INTERVIEWER: Lucas, een mars naar het Taliban gebied, ja …, is dat wel veilig?

De interviewer doet alsof het hier om een uitstapje van ouderenvereniging de zonnebloem gaat. Nee, natuurlijk is het niet veilig in Waziristan, dat is de reden voor Khan om er naartoe te trekken. Volgens een recent rapport van juristen aan Stanford en NYU voeren de VS er iedere paar dagen een drone-aanval uit. Het gevolg is dat er tussen de 474 en 881 burgerslachtoffers zijn gevallen en dat de bevolking psychologische problemen ondervindt vanwege de permanente dreiging van drone-aanvallen. Hierover wordt in het antwoord door de correspondent, Lucas Waagmeester, echter nog met geen woord gerept als de volgende suggestieve vraag vanuit Hilversum gelanceerd wordt.

INTERVIEWER: Maar je zou zeggen, het is fijn voor de Taliban dat er iemand is die tegen die drone-aanvallen een mars start …

Het is zonder meer mogelijk dat de Taliban hier zijn voordeel mee zou kunnen doen. Maar is dit nu waar je het eerst aan denkt? De journalist in Pakistan, Lucas Waagmeester, ziet ondertussen nog steeds geen kans om te melden dat Khan zijn mars is begonnen vanwege burgerslachtoffers en soevereiniteitsschending. Hij komt niet verder dan de vaststelling dat Pakistanen niet van Amerika houden. Waarom, dat blijft een raadsel. Er is wel tijd voor de opmerking dat Khan veel publiciteit krijgt. Dat is koren op de molen van de interviewer.

INTERVIEWER: Als je het scherp stelt, dan is de enige die belang heeft bij die vredesmars Kahn zelf.

Dat is inderdaad scherp gesteld. Maar ook als Khan een gewetenloze cynicus is die over de lijken van burgerslachtoffers zijn weg naar de macht zoekt, dan nog hebben de burgers in Waziristan er wel belang bij dat de drone-aanvallen stoppen. Alleen in een interview waarin de burgerslachtoffers volledig buiten beschouwing worden gelaten kan de gedachte opkomen dat alleen Kahn zelf belang heeft bij de mars. Lucas Waagmeester, die ongetwijfeld beter weet, antwoordt schaapachtig “Ja, tot nu toe in ieder geval wel”.

Kort samengevat brent Khan volgens deze NOS journalisten zijn eigen leven en dat van zijn medestanders in gevaar door als verkiezingsstunt Waziristan binnen te trekken onder een onduidelijk voorwendsel. Mocht hij slagen in zijn missie, dan beschermt hij de Taliban tegen drone-aanvallen.

Daarmee slagen deze journalisten waar menig spelshowdeelnemer in het zand moest bijten. Ze weten bijna vier minuten vol te praten over Khan’s ‘Mars tegen drones’ zonder het cruciale woord ‘burgerslachtoffers’ te laten vallen. En dat terwijl Khan er toch bepaald geen geheim van maakt dat dit de belangrijkste reden is voor zijn onderneming.

Bron: http://nos.nl/audio/426467-mars-tegen-drones.html
Datum plaatsing: zaterdag 6 oktober 2012, 13:24

1 comment for “Geen ja, geen nee en geen burgerslachtoffers

  1. Roel
    december 30, 2012 at 9:47 pm

    Inderdaad knap dat men vier minuten lang het woord “burgerslachtoffers” heeft kunnen vermijden. Hoe zou dat komen? Misschien omdat men bij drone aanvallen denkt aan precisieaanvallen waarbij burgerslachtoffers juist kunnen worden voorkomen. Als de NOS deze bril opheeft dan ziet men over het hoofd dat er wel degelijk burgerslachtoffers vallen. Al is een raket nog zo precies, er zullen altijd burgerslachtoffers vallen als men niet zeker is of men het juiste doel bestookt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *