MEDIA * KRITIEK

Koningshuis

Royale aandacht van een lakei

gouden koets

Wanneer er een oranjefeest gevierd wordt, dan loopt de vierde macht steevast voorop in het feestgedruis. Het journalistieke resultaat van deze houding is doorgaans erbarmelijk. Zo ruimde de Volkskrant op 3 februari j.l. bijvoorbeeld een volle pagina in om verslag te doen van het afscheidsfeest van prinses Beatrix. Dit feest, dat de dag ervoor live…